Hồ Sơ Thiết Kế Kiến Trúc


– Hình thức hồ sơ: Hồ sơ đóng gáy khổ A3.
– Số lượng: Khách hàng được cung cấp 02 bộ, công ty lưu lại 01 bộ (Khách hàng vui lòng kí vào hồ sơ lưu của công ty để đảm bảo hồ sơ lưu đã được hai bên kiểm duyệt).

 

 

 

 

 

0939.978.982